O nás

Vážení hosté,

v naší jídelně Cook Point CEITEC, dáváme příležitost mladým lidem opouštějícím ústavní nebo ochrannou výchovu. Pro tuto skupinu osob je problematické získat stabilní pracovní místo, a proto jsme se rozhodli, že alespoň malé části se pokusíme pomoci.

Ve spolupráci s fondy Evropské unie, konkrétně využitím Operačního programu Zaměstnanost se nám to podařilo a vytvořili jsme jim nová pracovní místa. Tyto osoby zapracovává profesionální personál naší jídelny, jako například kuchaři nebo vedoucí pracovníci.

Jsme sociálním podnikem. Naše podnikání se řídí principy sociálního podniku. Podíl zaměstnaných osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 40 % z celkového počtu zaměstnanců. Zisk z podnikání reinvestujeme z více než 50 % zpět do jídelny. Dodržujeme zásady environmentálně šetrného podnikání. Používáme ekologicky šetrné výrobky, třídíme odpad, pěstujeme si vlastní bylinky. 

Naší vizí je provozovat formou sociálního podnikání úspěšnou, společensky odpovědnou jídelnu, která nabídne zákazníkům kvalitní, zdravou, pestrou stravu v příjemném prostředí a svým zaměstnancům práci v milém, soudržném kolektivu, v němž budou mít všichni možnost přispět svými nápady k dalšímu rozvoji.

Po celou dobu se budeme řídit naším heslem – s chutí do toho!

Za pochopení děkuje kolektiv jídelny

 

DJ food s.r.o., Okružní 884/9b, 638 00 Brno, IČO: 045 24 641


Kontakty
Emailová adresa: info@cookpoint.cz Webové stránky: www.cookpoint.cz